വേരുകൾ | Verukal

വേരുകൾ | Verukal Details

ദൈന്യത മുറ്റിനിന്ന ജീവിതസാഹചര്യത്തിൽ വളർന്ന്‌, ഐ.എ.എസ്‌ നേടി സൗഭാഗ്യങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേർന്ന രഘു, സമ്പന്നന്റെ മകളായ ഗീതയെ വിവാഹം കഴിച്ചതോടെ തന്റെ കീഴടങ്ങലിന്‌ തുടക്കം കുറിച്ചു എന്ന സത്യം വേദനയോടെ മനസ്സിലാക്കുന്നു. നഗരത്തിലെ അന്തസ്സ്‌ നിറഞ്ഞ ജീവിതത്തെ പിൻതളളി, ഗീതയുടെ താല്‌പര്യങ്ങളെ എതിർത്ത്‌ പിതാവിന്റെയും പിതാമഹൻമാരുടെയും ഓർമ്മകൾ പേറിനില്‌ക്കുന്ന ഗ്രാമത്തിലേക്ക്‌, അതിന്റെ വിശുദ്ധിയിലേക്ക്‌ ഏകനായവി മടങ്ങാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു. അത്‌ വെറുമൊരു യാത്രയായിരുന്നില്ല. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്കുളളതായിരുന്നു ആ യാത്ര. പാരമ്പര്യങ്ങളിലേക്കും മൂല്യങ്ങളിലേക്കും സ്‌നേഹത്തിലേക്കുമുളള മടക്കയാത്ര. മലയാറ്റൂരിന്റെ ആത്‌മകഥാസ്‌പർശിയായ നോവൽ.

Get a Copy :

Amazon ABEBOOKS
Title:വേരുകൾ | Verukal
Edition Language:Malayalam
ISBN:9788171308583
Format Type:

  വേരുകൾ | Verukal Reviews

 • Arunkumar Mahadevan Pillai

  A must-read book for anybody who knows Malayalam. I kid you not!Still makes me grin after all these years....

 • Vishnu H

  Verukal (Roots) by Malayattoor helped reinforce one of my convictions :- That there are infinitely talented authors amongst the regional language authors in India who simply go unnoticed because they ...

 • Hiran Venugopalan

  A simple book, that talks about the value of relations. A must read Malayalam novel !...

 • Akshay Parakkote

  One of the greatest novel in Malayalam which make the so called modern busy human beings understand the values of family relationships and blood lines......

 • Rameez Rahman

  Excellent narration characterized particularly by a seamless blending of the past and the present. I'm sure the author has put in semi-autobiographical elements into the story - its all so real.A must...

 • Josh Mathew

  I have a notion that why we are learning Malayalam and what is there in a family property if any way it doesn't have a need in this current times of life as far as personal economic growth.Raghu, just...

 • Jessy John

  Raghu, returns to his native village after a lapse of several years, to raise money to build a city mansion for himself by selling his ancestral home. He sets about this reluctantly, under pressure fr...

 • Anamika Suresh

  Verukal was my first malayalam novel that I have read. It was a part of our curriculm for ICSE syllabus. Ten years since I read the book, but I can still feel the characters, atmosphere and the emotio...

 • Veena

  Malayattoors masterpiece I think... ...

 • Malu

  A must read book that reminds us about the value of relations....